mapa Malovice, Malovičky,
Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště,
Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.1 /2005Požární řád Obce Malovice

8.3. 2005

OZV č.2/2005 , kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 3.3. 2005
OZV č. 3/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v Obci Malovice 14.3. 2005
OZV č. 3/2010, o místním poplatku ze psů 18.12.2010
OZV č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 31.8.2005
OZV č. 6/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacityOZV č. 6/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity 31.8.2005
OZV č. 7/2005 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 31.8.2005
OZV č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4.8.2011

OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů

 1.1 .2013

Nařízení Obce Malovice č.1/2015, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej

11.3.2015

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováníkomunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na celém územé Obce Malovice 

11.3.2015

OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů

15.12.2015

OZV č. 2/2016 o nočním klidu 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva Obce Malovice

ROK 2008

č.1/2008-01-31
č.2/2008-03-06
č.3/2008-04-24
č.4/2008-05-15
č.5/2008-05-29
č.6/2008-06-25
č.7/2008-08-28
č.8/2008-09-18
č.9/2008-10-09
č.10/2008-11-06
č.11/2008-11-27
č.12/2008-12-15

ROK 2009

č.1/2009-01-29
č.2/2009-03-05
č.3/2009-03-23
č.4/2009-04-29
č.5/2009-06-25
č.6/2009-08-25
č.7/2009-09-24
č.8/2009-12-03
č.9/2009-12-17

ROK 2010

č.1/2010-01-28
č.2/2010-04-15
č.3/2010-04-30
č.4/2010-05-27
č.5/2010-06-14
č.6/2010-06-28
č.7/2010-08-05
č.8/2010-10-14
č.9/2010-11-10
č.10/2010-12-02
č.11/2010-12-30

ROK 2011

č. 1/2011-01-27
č. 2/2011-03-17
č. 3/2011-04-21
č. 4/2011-05-26
č. 5/2011-08-03
č. 6/2011-09-05
č. 7/2011-10-05
č. 8/2011-10-20

 

ROK 2012

č. 1/2012-01-04

č. 2/2012-01-26

č. 3/2012-02-26

č. 4/2012-05-24

č. 5/2012-06-28

č. 6/2012-09-20

č. 7/2012-12-13

ROK 2013

 č. 1/2013-02-14

 č. 2/2013-05-07

č. 3/2013-06-26

 č. 4/2013-09-16

č. 5/2013-10-11 

 

ROK 2014

č. 1/2014-02-28

č. 2/2014-03-27

č. 3/2014-05-28

č. 4/2014-06-25

č. 5/2014-09-22

č. 6/2014-10-07

č. 7/2014-11-27

č. 8/2014-12-18

 

ROK 2015

č. 1/2015-02-19

č. 2/2015-04-16

č. 3/2015-06-24

č. 4/2015-07-24

č. 5/2015-10-21

č. 6/2015-11-26

č. 7/2015-12-18

 

ROK 2016

č. 1/2016-17-02

č. 2/2016-04-11 

č. 3/2016-05-26

č. 4/2016-06-22

č. 5/2016-07-27

č. 6/2016-08-31

č. 7/2016-10-19

č. 8/2016-12-7

 

ROK 2017 

č. 1/2017-02-15

č. 2/2017-03-22

Zápisy ze zasedání zastupitelstva Obce Malovice

ROK 2012

Zápis 4. 1. 2012

Zápis 26. 1. 2012

Zápis 26. 2. 2012

Zápis 24. 5. 2012

Zápis 28. 6. 2012

Zápis 20. 9. 2012

Zápis 13. 12. 2012

 

ROK 2013

Zápis 14. 2. 2013

Zápis 7.5. 2013

Zápis 26.6. 2013

Zápis 16.9. 2013

Zápis 11.10. 2013

Zápis 31.10. 2013

Zápis 11.12. 2013

 

 

ROK 2014

Zápis 28.2. 2014

Zápis 27.3. 2014

Zápis 28.5. 2014

Zápis 25.6. 2014

Zápis 22.9. 2014

Zápis 7.10. 2014

Zápis 18.12. 2014

 

ROK 2015

Zápis 19.2. 2015

Zápis 16.4. 2015

 

 

 

 

 

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Hlášení obecního rozhlasu

Změna č.1 ÚP Malovice

Změna č. 1 ÚP Malovice.zip

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA na období 2014-2019

Malovice POV - návrh na další roky.pdf

Jednací řád zastupitelstva Obce Malovice 2010

jednací řád zastupitelstva.zip

Povodňový plán Obce Malovice

POVODŇOVÝ PLÁN - Malovice[1].pdf

Povodňový plán Obce Malovice - aktualizace únor 2013

Povodňový plán aktualizace 2013.zip

Územní plán Obce Malovice


Textová část

Změna č.1 Územního plánu Obce Malovice

7_text_Malovice_zm1_
čistopis.pdf

 

Územní plán Obce Malovice


Grafická část.pdf

Kontaktní údaje

Adresa:
Obec / Obecní úřad Malovice
Malovice 5
384 11 Netolice

IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571

Plátce DPH od 1. 1. 2012

Telefon:
388 324 065
775 324 065

E-podatelna:
podatelna@malovice.cz

Identifikátor datové schránky:
bzybnan

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Vývoz domovního odpadu v roce 2016

Harmonogram odvozu domovního odpadu 2017

Místní poplatky

Poplatek ze psů do 30.6. 2017

Poplatek za komunální odpad

- první splátka do 31.3. 2017

- druhá splátka do 31.10. 2017

Vodné a stočné do 31.5. 2017