Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022Na co lze kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy čerpat?

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu a jejichž provoz je od 1. 9. 2022 zakázán.

Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Zdroj tepla

Maximální dotace

Kotel na biomasu (pelety) s automatickým přikládáním

95 %, max. 130 000,- Kč

Kotel na biomasu (kusové dřevo) s ručním přikládáním

95 %, max. 130 000,- Kč

Tepelné čerpadlo

95 %, max. 130 000,- Kč

Kondenzační kotel na zemní plyn

95 %, max. 100 000,- Kč

 

Kdo může o dotaci žádat?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Povinné kontroly kotlů každé 3 roky

 • Provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem má každé 3 roky povinnost provést kontrolu tohoto zařízení.
 • Kontrolu Vám provede technik proškolený výrobcem Vašeho zařízení, kterého si můžete vyhledat zde: https://ipo.mzp.cz/.
 • Technik zkontroluje nastavení Vašeho zařízení, prověří jeho stav a poradí Vám, jak topit úsporně a s co nejnižšími emisemi. Zároveň Vám může změřit vlhkost používaného dřeva a případně opravit drobné závady.
 • Také Vám sdělí, zda můžete kotel nadále provozovat i po 1. září 2022.

 

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy?

Nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mají domácnosti splňující jeden z níže uvedených předpokladů:

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
 • Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
 • Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
 • Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek:
  • Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
  • Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
  • Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

 

Kdy a jak bude možné podat žádost o dotaci?

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy se předpokládá na jaře 2022.

Žádost o dotaci bude podávána výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana s následným povinným doručením listinné verze žádosti a příloh na Krajský úřad Jihočeského kraje. Pro podání žádosti bude k dispozici podrobný návod.

 

Informační zdroje:

Informační linka: 386 720 323

Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz

Webové stránky: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz