mapa Malovice, Malovičky,
Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště,
Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nemocnice Prachatice a.s.

Nemocnice Prachatice a.s.V Nemocnici Prachatice a.s. budou v rámci středoškolského vzdělání praktikovat PRAKTICKÉ SESTRY, které se budou vzdělávat na SPgŠ a VOŠ Prachatice.

Každé zdravotnické zařízení potřebuje kvalitní odborný personál pro zajištění zdravotní péče na vysoké úrovni. Potřebuje lidi hlavně ze svého regionu, protože mají pozitivní vztah k dané oblasti a lidem, kteří tam žijí. Pro zájemce o studium praktická sestra se pro oblast Prachaticka a Vimperska otevírá možnost, že od září 2019 mohou tento zdravotnický obor studovat na detašovaném pracovišti VOŠS a SPgŠ Prachatice. Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou. Je zaměřeno na dokonalé zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty.

 

Pro Nemocnici Prachatice a.s. je to skvělá zpráva, protože nemocnice potřebuje zdravotní sestry do svého týmu. Studenti v rámci praxe budou v našem zdravotnickém zařízení praktikovat jednotlivých pracovištích nemocnice.

 

V září 2017 nabyl účinnosti  zákon 201/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Tento zákon zrušil zdravotnického asistenta a zavedl PRAKTICKOU SESTRU. Praktická sestra vykonává činnosti ve zdravotnickém zařízení bez odborného dohledu. V souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje základní ošetřovatelskou péči. Pokud se jedná o poskytování specializované ošetřovatelské péče, může praktická sestra vykonávat většinu z činností pouze pod odborným dohledem. Dalším stupněm vzdělávání je pro praktickou sestru nástavbové studium na vyšší odborné škole zdravotnického zaměření (1-2 leté) nebo bakalářské studium na VŠ (3 leté), kde získá možnost samostatně vykonávat specializované ošetřovatelské úkony jako všeobecná sestra.

 

Na základě tohoto zákona je jasně zřejmé, že zdravotní sestra – praktická, má před sebou velkou kariérní budoucnost. Může zůstat praktickou sestrou a nastoupit do práce nebo může dál pokračovat ve studiu a stát se všeobecnou sestrou. Záleží na každém, jak si život nastaví. Práce zdravotní sestry je velmi pěkná práce. Je to práce s lidmi na odborné úrovni. Je potřebná, společnost jí oceňuje. Rovněž se každý rok zlepšuje a navyšuje finanční ocenění za práci sestry. Lidé všeobecně k práci zdravotníků mají úctu a nemocní lidé tuto práci pochvalně oceňují i z pohledu  lidského přístupu k pacientovi. Výkon odborné zdravotní práce je všeobecně lidskou společností uznáván a vážen. Celkově jde o finančně i pracovně zajímavou profesi, kde si absolvent může být jist, že najde své uplatnění na trhu práce.

 

Nemocnici Prachatice velmi pomůže, když budou studentky a studenti praktikovat právě v této nemocnici. Odborný zdravotnický tým nemocnice je na to připraven a má studentům co nabídnout po odborné i lidské stránce. Je dobré, že studenti poznají jednotlivá pracoviště v nemocnici a vyzkouší si praktikovat pod dozorem svých učitelů. Věřím, že se jim tu bude líbit a po úspěšném ukončení čtyřletého studia praktické sestry maturitou nastoupí do našeho zdravotnického zařízení. Možností je i získání stipendia během studia.

 

 

Ing. Michal Čarvaš, MBA

předseda představenstva Nemocnice Prachatice a.s.

 


Hlášení obecního rozhlasu

Změna č.1 ÚP Malovice

Změna č. 2 ÚP Malovice

Změna č. 1 ÚP Malovice.zip

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA na období 2014-2019

Malovice POV - návrh na další roky.pdf

Jednací řád zastupitelstva Obce Malovice 2010

jednací řád zastupitelstva.zip

Povodňový plán Obce Malovice

POVODŇOVÝ PLÁN - Malovice[1].pdf

Povodňový plán Obce Malovice - aktualizace únor 2013

Povodňový plán aktualizace 2013.zip

Územní plán Obce Malovice


Textová část

Změna č.1 Územního plánu Obce Malovice

7_text_Malovice_zm1_
čistopis.pdf

 

Územní plán Obce Malovice


Grafická část.pdf

Kontaktní údaje

Adresa:
Obec / Obecní úřad Malovice
Malovice 5
384 11 Netolice

IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571

Plátce DPH od 1. 1. 2012

Telefon:
388 324 065
775 324 065

E-podatelna:
podatelna@malovice.cz

Identifikátor datové schránky:
bzybnan

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka

Vývoz domovního odpadu v roce 2019

Harmonogram odvozu domovního odpadu 2019

Místní poplatky

Poplatek ze psů do 30.6. 2019

Poplatek za komunální odpad

- první splátka do 31.3. 2019

- druhá splátka do 31.10. 2019

Vodné a stočné do 31.5. 2019