Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Krtely

Obec KRTELY

Nejstarší nálezy z krtelské lokality se nachází v Krtelském lese, je to řada mohylových pohřebišť z pravěku i z doby, kdy zde sídlili Slované. Stopy pravěkého člověka pocházejí z doby bronzové - skupina mohyl patřící česko-falcké mohylové kultuře (1500 – 1400 př. n. l.) se nachází v poloze Na spálené, byla zde nalezena keramika a bronzová jehlice. Z doby halštatské (6. stol. př. n. l.) pochází další skupina mohyl v poloze Na slouních.

KRTELY

Lidé doby železné byli, stejně jako lidé doby bronzové, orebními zemědělci, pěstovali obilí a chovali běžný sortiment domácích zvířat. Žili v menších dvorcích, které tvořilo jen několik chalup ze dřeva a hlíny. Již v této době byl znakem vyšší společenské skupiny jezdecký kůň. Svá společenská centra měli lidé doby halštatské v opevněných hradištích, kde se shromažďovali v případě ozbrojených konfliktů i ku příležitosti kultovních obřadů.

 Do období raného středověku (7. – 9. stol. n. l.) spadají slovanské mohyly v lese Na překážce. Mohyly mají většinou kamennou konstrukcI, občas doplněnou dřevěnou konstrukcí symbolického domu mrtvého. K pohřbům většinou spálených těl byly přidávány keramické, zřídka i kovové milodary, které měly zemřelého provázet na cestě do záhrobí. Mohylové pohřební háje ležely často za hranicí zemědělsky obhospodařovaných území a symbolicky oddělovaly
v krajině svět mrtvých od světa živých.

Roku 1356 měl obec Krtely v držení Oldřich z Rožmberka, roku 1380 byla již v držení Petra
a Jana z Rožmberka, kterým patřil také hrad Poděhusy (u vsi Podeřiště). Po vypálení hradu Poděhusy Janem Žižkou v roce 1421 byl zrušen purkrabský úřad a tím obec Krtely i s jinými vesnicemi byly podřízeny úřadu Helfenburskému.

Z roku 1530 je zmínka o výskytu smečky vlků v krtelských lesích.
Při zakládání veliké obory Vilémem z Rožmberka v roce 1579 byly k oboře přidány i grunty krtelské.
V roce 1890 měla obec Krtely 57 domů a 323 obyvatel.
Nynější název Krtely vznikl pravděpodobně z původního „Krtky“, „Krtly“.

(J. Beneš, A. Stejskal,1998)

Počet obyvatel: 120
Věkový průměr: 41,45
Poloha: 6 km severozápadně od Netolic

Služby

  • Hostinec
  • Knihovna s veřejně přístupným internetem 
  • Dopravní spojení: autobusem
  • Krtely jsou zasazeny mezi ovocné sady do nádherně zvlněné krajiny. To nasvědčuje tomu, že jsme v kraji ovocnářů. Hospodářská stavení se dvory obkličují poměrně rozlehlou náves se dvěma rybníčky.

Zajímavosti

  • Kaple sv. Anny.
  • V lese směrem na Bor je kaple Nejsvětější trojice s léčivým pramenem. Na druhém konci vesnice stojí kaplička U Jána.
  • Pomník k uctění památky obětí 1. světové války.
  • Řada mohylových pohřebišť v okolních lesích.