Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Mateřská škola

Mateřská škola Malovice

Web školky

Mateřská škola se nachází na okraji obce Malovice. Obec se rozprostírá několik kilometrů od Netolic na pomezí Prachaticka, Strakonicka a Českobudějovicka. V blízkosti je významné poutní místo Jižních Čech - Lomec, s kostelem Panny Marie a původním loveckým zámečkem.

Mateřská škola byla postavena v roce 1976  a nachází se v obci  již  44 let. K výrazným změnám došlo v roce 2003, kdy se mateřská škola stala příspěvkovou organizací Obce Malovice.

MŠ

Prostředí školy bylo přizpůsobeno tak, aby byly využity prostory budovy a podmínky mateřské školy odpovídaly provozu předškolního zařízení.

Naše školka je rodinného typu. Schází se zde děti převážně ve věku od 2 do 6 let z Malovic, obcí Malovicka a děti rodičů, kteří mají zájem právě o tento typ školky. Součástí mateřské školy je školní jídelna, kde je dětem zajištěno celodenní stravování.

Při vstupu do školky na nás dýchne atmosféra pohody, porozumění a tvořivosti. V takovém prostředí  vznikají nenahraditelná přátelství, legrace a dětské výtvory, které zdobí prostory školy a vývěsky v obcích Malovicka. Podílíme se též na společenském dění v obci.

Pořádáme: „Dny otevřených dveří"- besídky, besedy, výstavky, společná posezení, tvořivé dílny pro rodiče, školáky i veřejnost, sportovní a kulturní akce, výlety za poznáním apod. .

V duchu kamarádských vztahů ve společném soužití velkých a malých dětí ve smíšených třídách je sestaven náš vlastní Školní vzdělávací program.

Mateřská škola Malovice
Mateřská škola Malovice
Mateřská škola Malovice>
Mateřská škola Malovice

Školní vzdělávací program

„Od jara do zimy"
„My, jsme kamarádi, máme se rádi,
my, jsme z malovické školičky a jsme hodné dětičky."

Obsahem našeho programu je rozvoj dětské osobnosti ve všech oblastech, po stránce tělesné, psychické, společenské a hlavně rozumové.

Náplň dne tvoří volné hry, pohybové chvilky, individuální a skupinové činnosti zaměřené na rozvoj poznání.

„Chvilky spolu"- tak jsou nazvány krátké řízené činnosti zaměřené na roční témata:

- Já, kamarádi a školička, Dobroty z přírody, Radujeme se z barviček, Těšíme se na zimu
- A je tu nový rok, Kouzelný svět pohádek, Cinkají rampouchy, Vítáme tě jaro
- Díváme se kolem sebe, Kam nás nohy zanesou, Hřej sluníčko, Hurá prázdniny

Mateřská škola pořádá společenské akce pro děti, rodiče i veřejnost.

Jednou z akcí byla oslava „Malovická školička slaví 40. narozeniny".

Oblíbenou akcí bývá  „Dětský karneval v Malovičkách"  ve spolupráci s rodiči a Obcí Malovice.

Základní informace

Provoz mateřské školy je celodenní, přizpůsoben potřebám rodičů.
Děti jsou přijímány do mateřské školy v průběhu měsíců dubna a května, dále i během školního roku do naplnění kapacity školy (tj. 35 dětí).

Kritéria pro přijetí:

Do mateřské školy jsou přijímány děti převážně od 2 do 6 let na celodenní, polodenní 
a omezenou docházku,( na zvykání).

Přednostně jsou přijímány:

  • děti, 1 rok před začátkem povinné školní docházky
  • děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obcích Malovicka
  • děti zaměstnaných rodičů
  • děti, které dovrší 3let
  • děti, které již mají ve školce staršího sourozence
  • děti ostatní

Cenu úplaty za předškolní vzdělávání a stravování rodič hradí podle délky pobytu dítěte
v mateřské škole.

Údaje o škole:

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  MALOVICE
Malovice 29, 384 11 Netolice
okres Prachatice

Součást: Školní jídelna při mateřské škole

Zřizovatel: Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice

Ředitelka: paní Hana Majerová

Tel: 388 324 024
E-mail: msmalovice@seznam.cz

Inspekční zpráva Čj. ČŠIC-87/14-C