mapa Malovice, Malovičky,
Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště,
Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola Malovice

MŠ Malovice přijme do pracovního poměru učitelku MŠ

Přerušení provozu MŠ Malovice od 1.8.2019 do 30.8.2019

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola se nachází na okraji obce Malovice. Obec se rozprostírá několik kilometrů od Netolic na pomezí Prachaticka, Strakonicka a Českobudějovicka. V blízkosti je významné poutní místo Jižních Čech - Lomec, s kostelem Panny Marie a původním loveckým zámečkem.

Mateřská škola byla postavena v roce 1976  a nachází se v obci  již  39 let. K výrazným změnám došlo v roce 2003, kdy se mateřská škola stala příspěvkovou organizací Obce Malovice.

Prostředí školy bylo přizpůsobeno tak, aby byly využity prostory budovy a podmínky mateřské školy odpovídaly provozu předškolního zařízení.

Naše školka je rodinného typu. Schází se zde děti převážně ve věku od 3 do 6 let
z Malovic, obcí Malovicka a děti rodičů, kteří mají zájem právě o tento typ školky. Součástí mateřské školy je školní jídelna, kde je dětem zajištěno celodenní stravování.

Při vstupu do školky na nás dýchne atmosféra pohody, porozumění a tvořivosti. V takovém prostředí  vznikají nenahraditelná přátelství, legrace a dětské výtvory, které zdobí prostory školy
a vývěsky v obcích Malovicka. Podílíme se též na společenském dění v obci.

Pořádáme: „Dny otevřených dveří"- besídky, besedy, výstavky, společná posezení, tvořivé dílny pro rodiče, školáky i veřejnost, sportovní a kulturní akce, výlety za poznáním apod. .

V duchu kamarádských vztahů ve společném soužití velkých a malých dětí ve smíšené třídě je sestaven náš vlastní Školní vzdělávací program.

                        Mateřská škola MaloviceMateřská škola Malovice

                    Mateřská škola MaloviceMateřská škola Malovice

Školní vzdělávací program

„Od jara do zimy"
„My, jsme kamarádi, máme se rádi,
my, jsme z malovické školičky a jsme hodné dětičky."

Obsahem našeho programu je rozvoj dětské osobnosti ve všech oblastech, po stránce tělesné, psychické, společenské a hlavně rozumové.

Náplň dne tvoří volné hry, pohybové chvilky, individuální a skupinové činnosti zaměřené na rozvoj poznání.

„Chvilky spolu"- tak jsou nazvány krátké řízené činnosti zaměřené na roční témata:

- Já, kamarádi a školička, Dobroty z přírody, Radujeme se z barviček, Těšíme se na zimu
- A je tu nový rok, Kouzelný svět pohádek, Cinkají rampouchy, Vítáme tě jaro
- Díváme se kolem sebe, Kam nás nohy zanesou, Hřej sluníčko, Hurá prázdniny

Mateřská škola pořádá společenské akce pro děti, rodiče i veřejnost.

Jednou z akcí byla oslava „Malovická školička slaví 30. narozeniny".

Oblíbenou akcí bývá  „Dětský karneval v Malovičkách"  ve spolupráci s rodiči a Obcí Malovice.

Základní informace

Provoz mateřské školy je celodenní, přizpůsoben potřebám rodičů.
Děti jsou přijímány do mateřské školy v průběhu měsíců dubna a května, dále i během školního roku do naplnění kapacity školy (tj. 35 dětí).

Kritéria pro přijetí:

Do mateřské školy jsou přijímány děti převážně od 3 do 6 let na celodenní, polodenní 
a omezenou docházku,( na zvykání).

Přednostně jsou přijímány:

  • děti, 1 rok před začátkem povinné školní docházky
  • děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obcích Malovicka
  • děti zaměstnaných rodičů
  • děti, které dovrší 3let
  • děti, které již mají ve školce staršího sourozence
  • děti ostatní

Cenu úplaty za předškolní vzdělávání a stravování rodič hradí podle délky pobytu dítěte
v mateřské škole.

Údaje o škole:

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  MALOVICE
Malovice 29, 384 11 Netolice
okres Prachatice

Součást: Školní jídelna při mateřské škole

Zřizovatel: Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice

Ředitelka: paní Hana Majerová

Tel: 388 324 024
E-mail: msmalovice@seznam.cz

 

Inspekční zpráva Čj. ČŠIC-87/14-C 

Hlášení obecního rozhlasu

Změna č.1 ÚP Malovice

Změna č. 2 ÚP Malovice

Změna č. 1 ÚP Malovice.zip

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA na období 2014-2019

Malovice POV - návrh na další roky.pdf

Jednací řád zastupitelstva Obce Malovice 2010

jednací řád zastupitelstva.zip

Povodňový plán Obce Malovice

POVODŇOVÝ PLÁN - Malovice[1].pdf

Povodňový plán Obce Malovice - aktualizace únor 2013

Povodňový plán aktualizace 2013.zip

Územní plán Obce Malovice


Textová část

Změna č.1 Územního plánu Obce Malovice

7_text_Malovice_zm1_
čistopis.pdf

 

Územní plán Obce Malovice


Grafická část.pdf

Kontaktní údaje

Adresa:
Obec / Obecní úřad Malovice
Malovice 5
384 11 Netolice

IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571

Plátce DPH od 1. 1. 2012

Telefon:
388 324 065
775 324 065

E-podatelna:
podatelna@malovice.cz

Identifikátor datové schránky:
bzybnan

18. 8. Helena

Zítra: Ludvík

Vývoz domovního odpadu v roce 2019

Harmonogram odvozu domovního odpadu 2019

Místní poplatky

Poplatek ze psů do 30.6. 2019

Poplatek za komunální odpad

- první splátka do 31.3. 2019

- druhá splátka do 31.10. 2019

Vodné a stočné do 31.5. 2019