Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Malovice

Malovice

První zmínka o Malovicích pochází z roku 1313, kdy v Malovicích sídlil Bohuslav z Malovic (1313 - 1341), nejstarší známý předek staročeského zemanského rodu Malovců z Malovic. Rod Malovců byl velmi rozvětven, nejznámější byli Malovcové z Pacova, Malovcové z Malovic a Malovcové z Libějovic. Jejich rodový znak tvoří půl koně v červeném poli a korunovaná přilba.

Malovice

Dalšími známými obyvateli Malovické tvrze byli Pešek z Malovic, který vládl nad svým statkem 1352 – 1374 a patřili mu i Libějovice. O některých úsecích nemáme žádné zprávy a tak známe další obyvatele malovické tvrze až od roku 1494, byli jimi Jaroslav a Oldřich Malovci z Nestánic, ti se o své majetky rozdělili a Jaroslav získal tvrz v nedalekých Nestánicích a Oldřich se svou ženou Kateřinou Malovice. Jejich synové se o tvrz a k ní přiléhající vesnice dělili šesti díly.

Roku 1542 se Malovice (vedle tvrze i vesnice Malovice, tehdy již rozdělené na Horní a Dolní – Malovice a Malovičky) dostaly do držení Diviše z Malovic a náležely k panství Libějovickému, 1548 získal malovickou tvrz Divišův bratr Pavel z Malovic, k tomu dvůr a vsi Horní (Velké) a Dolní (Malé) Malovice. Pro svůj způsob hospodaření byl roku 1557 Diviš donucen prodat své panství libějovické i Pavlovo malovické panu Vilému z Rožmberka. Za jeho vlády byly v místním kraji hojně zakládány rybníky i v Malovicích se stavěl nový rybník Horní malovický, který nahradil starý rybník zvaný Otrhanec. Aby bylo dost kamene na hráze, použili materiál z malovské tvrze, kterou k tomu účelu zbourali – to bylo roku 1563. Poslední zmínky o pusté tvrzi jsou ještě z let 1597 – 1599, poté postupně zmizela až na úroveň terénu. Tím končí historie tvrze rodu Malovců z Malovic. Místo po ní bylo rozprodána na stavbu chalup. Tvrz stávala v Malých Malovicích, dnešních Malovičkách, tvrziště zakrývají domy č. p. 10, 11 a domy k nim přilehlé. V zahradách domů č. p. 1 a 7 jsou patrny náznaky valů. Nepravidelný ovál prostoru zaniklého hrádku vymezuje od zástavby osady zakřivená cesta v trase bývalého vodního příkopu a valu, označovaná dosud „Na valech“. Nedochoval se bohužel žádný podrobnější popis ani plánek tvrze a tak z pramenů vyčteme jen, že tvrz měla dvě věže, palác s velikou síní, maštale, most a barbakán.

( A. Sedláček, 1890, F. Kašička, B. Navrátil, 1990)

Počet obyvatel: 211 Věkový průměr: 38,5 Poloha: 6 km severovýchodně od Netolic

Služby

  • Sídlo obecního úřadu
  • Knihovna s veřejně přístupným internetem
  • Byty v budově obecního úřadu
  • Mateřská škola
  • Fotbalové a antukové hřiště
  • Dětské hřiště

Dopravní spojení: autobusem Obec Malovice je členem Chelčicko-Lhenického mikroregionu. Leží na rozhraní Českobudějovické pánve a posledních výběžků Šumavy.

Zajímavosti

  • V čele návsi stojí kaple sv. Václava, v níž byla obnovena tradice květnových mší a zářijové svatováclavské mše.
  • Pomník k uctění památky obětí první světové války. 5 rybníků ve vsi. Na Švestkovém dvoře v Malovicích sídlí divadlo Continuo. Topolová alej vedoucí na Lomec - významné poutní místo jižních Čech (jedno ze zastavení cyklotrasy Historická krajina Netolicka). Roubená stodola s částečně dochovanou doškovou střechou.