Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Malovičky

Obec MALOVIČKY

V Malovičkách stávala tvrz rodu Malovců z Malovic. Místo tvrziště dnes zakrývají domy č.p.10,11 a domy k nim přilehlé. V zahradách domů č.p. 1 a 7 jsou patrny náznaky valů. Nepravidelný ovál prostoru zaniklého hrádku vymezuje od zástavby osady zakřivená cesta v trase bývalého vodního příkopu a valu, označovaná dosud „Na valech“. Nedochoval se bohužel žádný podrobnější popis ani plánek tvrze a tak z pramenů vyčteme jen, že tvrz měla dvě věže, palác s velikou síní, maštale, most a barbakán.

MALOVIČKY

První zmínka o Malovicích pochází z roku 1313, kdy v Malovicích sídlil Bohuslav z Malovic (1313 - 1341), nejstarší známý předek staročeského zemanského rodu Malovců z Malovic. Rod Malovců byl velmi rozvětven, nejznámější byli Malovcové z Pacova, Malovcové z Malovic a Malovcové z Libějovic. Jejich rodový znak tvoří půl koně v červeném poli a korunovaná přilba. Dalšími známými obyvateli Malovické tvrze byli Pešek z Malovic, který vládl nad svým statkem 1352 – 1374 a patřili mu i Libějovice.

O některých úsecích nemáme žádné zprávy a tak známe další obyvatele malovické tvrze až od roku 1494, byli jimi Jaroslav a Oldřich Malovci z Nestánic, ti se o své majetky rozdělili a Jaroslav získal tvrz v nedalekých Nestánicích a Oldřich se svou ženou Kateřinou Malovice. Jejich synové se o tvrz a k ní přiléhající vesnice dělili šesti díly.

Roku 1542 se Malovice (vedle tvrze i vesnice Malovice, tehdy již rozdělené na Horní a Dolní – Malovice a Malovičky) dostali do držení Diviše z Malovic a náležely k panství Libějovickému, 1548 získal malovickou tvrz Divišův bratr Pavel z Malovic, k tomu dvůr a vsi Horní (Velké) a Dolní (Malé) Malovice. Pro svůj způsob hospodaření byl roku 1557 Diviš donucen prodat své panství libějovické i Pavlovo malovické panu Vilému z Rožmberka. Za jeho vlády byly v místním kraji hojně zakládány rybníky i v Malovicích se stavěl nový rybník Horní malovický, který nahradil starý rybník zvaný Otrhanec.
Aby bylo dost kamene na hráze, použili materiál z malovské tvrze, kterou k tomu účelu zbourali – to bylo roku 1563. Poslední zmínky o pusté tvrzi jsou ještě z let 1597 – 1599, poté postupně zmizela až na úroveň terénu. Tím končí historie tvrze rodu Malovců z Malovic. Místo po ní bylo rozprodána na stavbu chalup.

(A. Sedláček, 1890, F. Kašička, B. Navrátil, 1990)

Počet obyvatel: 107
Věkový průměr: 37
Poloha: 8 km severozápadně od Netolic, 0,5 km od státní silnice vedoucí z Českých
Budějovic do Vodňan a Písku.

Služby

  • Každé úterý dopoledne přijíždí pojízdná prodejna.
  • Je zde malé hřiště, které využívá nejen místní fotbalové družstvo 5Samyc.
  • Místní kulturní dům se sálem je využíván jako hospoda i k pořádání plesů a zábav.
  • Dopravní spojení: autobusem

Vesnice se rozprostírá kolem silnice ve tvaru T, na podlouhlé návsi nalezneme hospodářská stavení z počátku 20. století typická pro tuto oblast.
Na dolní straně návsi lemuje Malovičky Velký Malovický rybník.
Ve vsi sídlí školní rybářství Protivín – bašta Malovičky. Útočiště si u nich našli a zahnízdili čápi.

Zajímavosti

  • Místo, kde stávala tvrz rodu Malovců (jedno ze zastavení cyklotrasy Historická krajina Netolicka), dnes zastavěno obytnými domy.
  • Velký Malovický rybník, který založil v 16. století Vilém z Rožmberka. Kámen na stavbu hráze pochází z pobořené tvrze.
  • Rybník Otrhanec s obrovskými staletými duby na hrázi.
  • Kaple sv. Jana Nepomuckého u příjezdové cesty z Malovic.