Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Nařízení Obce Malovice č.1/2015, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej

11.3.2015

OZV č. 2/2016 o nočním klidu 

27.12.2016 

OZV č. 1/2019 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Malovice

17.4.2019 

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1. 1. 2020

OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

1. 1. 2020   

OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

1. 1. 2020

OZV č. 6/2019 Požární řád obce

1. 1. 2020

OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

25.6.2021

OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

OZV č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech