Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.1 /2005Požární řád Obce Malovice

8.3. 2005

OZV č.2/2005 , kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 3.3. 2005
OZV č. 3/2010, o místním poplatku ze psů 18.12.2010
OZV č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 31.8.2005
OZV č. 6/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacityOZV č. 6/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity 31.8.2005

Nařízení Obce Malovice č.1/2015, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej

11.3.2015

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováníkomunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na celém územé Obce Malovice 

11.3.2015

OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů

15.12.2015

OZV č. 2/2016 o nočním klidu 

27.12.2016 

OZV č. 1/2019 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Malovice

17.4.2019 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb., 251/2016 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb.

O veřejných zakázkách

nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty