mapa Malovice, Malovičky,
Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště,
Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.1 /2005Požární řád Obce Malovice

8.3. 2005

OZV č.2/2005 , kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 3.3. 2005
OZV č. 3/2010, o místním poplatku ze psů 18.12.2010
OZV č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 31.8.2005
OZV č. 6/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacityOZV č. 6/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity 31.8.2005

Nařízení Obce Malovice č.1/2015, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej

11.3.2015

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováníkomunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na celém územé Obce Malovice 

11.3.2015

OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů

15.12.2015

OZV č. 2/2016 o nočním klidu 

27.12.2016 

OZV č. 1/2019 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Malovice

17.4.2019 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb., 251/2016 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb.

O veřejných zakázkách

nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Hlášení obecního rozhlasu

Změna č.1 ÚP Malovice

Změna č. 2 ÚP Malovice

Změna č. 1 ÚP Malovice.zip

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA na období 2014-2019

Malovice POV - návrh na další roky.pdf

Jednací řád zastupitelstva Obce Malovice 2010

jednací řád zastupitelstva.zip

Povodňový plán Obce Malovice

POVODŇOVÝ PLÁN - Malovice[1].pdf

Povodňový plán Obce Malovice - aktualizace únor 2013

Povodňový plán aktualizace 2013.zip

Územní plán Obce Malovice


Textová část

Změna č.1 Územního plánu Obce Malovice

7_text_Malovice_zm1_
čistopis.pdf

 

Územní plán Obce Malovice


Grafická část.pdf

Kontaktní údaje

Adresa:
Obec / Obecní úřad Malovice
Malovice 5
384 11 Netolice

IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571

Plátce DPH od 1. 1. 2012

Telefon:
388 324 065
775 324 065

E-podatelna:
podatelna@malovice.cz

Identifikátor datové schránky:
bzybnan

18. 8. Helena

Zítra: Ludvík

Vývoz domovního odpadu v roce 2019

Harmonogram odvozu domovního odpadu 2019

Místní poplatky

Poplatek ze psů do 30.6. 2019

Poplatek za komunální odpad

- první splátka do 31.3. 2019

- druhá splátka do 31.10. 2019

Vodné a stočné do 31.5. 2019