mapa Malovice, Malovičky,
Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště,
Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Části obce > Rábín

Obec RÁBÍN

RÁBÍN

Rábín je zemědělský areál s objektem bývalého pozdně renesančního zámečku se dvorem. Pochází z počátku 17. století, na což poukazují zbytky sgrafitové výzdoby. Budova zámečku
je uvnitř novodobě přestavěna, ve dvoře jsou chlévy postavené ve stylu Schwarzenberské neogotiky z druhé poloviny 19.století . V této době byl u dvora založen i malý parčík a podél cest a mezí vysazeny linie dubů.

Z pramenů se dozvídáme, že v místech dnešního dvora stávala vesnice, jejíž jméno mělo různé podoby, např. Vrábín, Vrabinec, Rabyně. Ves Vrabinec byla před rokem 1540 prodána spolu
s Nestánicemi a Černěvsí Mikulášem Bukovským z Budkova Divišovi a Bohuslavovi z Malovic, kteří sídlili v nedalekých Libějovicích. Dobeš Malovec, syn Divišův, odprodal ves Vrábín Janu
z Malovic. Kolem 1598 již byla ves pustá.
Pozemky připadly panství netolickému v držení Petra Voka z Rožmberka. Dále se v pramenech píše již o dvoru, který po Rožmbercích převzali Schwarzenberkové a založili zde poplužní dvůr
s ovčínem a lihovarem (1838). Na popud hospodářského rady Libějovického panství – velkého propagátora zemědělské reformy Františka Horského, zde kníže Adolf ze Schwarzenberku založil českou rolnickou školu v Rábíně. V roce 1850 se František Horský stal jejím ředitelem.

Rábín je částí obce Malovice.
Poloha: 5km severozápadně od Netolic na silnici vedoucí z Netolic do Vodňan.

Služby

Každé úterý dopoledne přijíždí pojízdná prodejna.
Dopravní spojení: autobusem

Rábín je hospodářský dvůr s budovou pozdně renesančního zámku v průčelí (interiéry novodobě upraveny).
Ve dvoře jsou hospodářské budovy pocházející z doby, kdy dvůr patřil Schwarzenberkům, další zástavbu tvoří novodobé řadové bytovky z 80. let 20. století.

Areál využívá zemědělská společnost ZEAS Agro a ZD Rábín.

Zajímavosti

Pozůstatky sgrafitové výzdoby na průčelí bývalého zámku.
V hlavním průjezdu do dvora je umístěna pamětní tabule upomínající na Františka Horského, velkého propagátora zemědělské reformy, ředitele české rolnické školy v Rábíně.
Komín bývalého lihovaru obývají čápi.
Kamenná kašna ve dvoře.
Chlévy a hospodářské budovy ve stylu Schwarzenberské neogotiky.

 

 

 

 

 

Hlášení obecního rozhlasu

Změna č.1 ÚP Malovice

Změna č. 2 ÚP Malovice

Změna č. 1 ÚP Malovice.zip

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA na období 2014-2019

Malovice POV - návrh na další roky.pdf

Jednací řád zastupitelstva Obce Malovice 2010

jednací řád zastupitelstva.zip

Povodňový plán Obce Malovice

POVODŇOVÝ PLÁN - Malovice[1].pdf

Povodňový plán Obce Malovice - aktualizace únor 2013

Povodňový plán aktualizace 2013.zip

Územní plán Obce Malovice


Textová část

Změna č.1 Územního plánu Obce Malovice

7_text_Malovice_zm1_
čistopis.pdf

 

Územní plán Obce Malovice


Grafická část.pdf

Kontaktní údaje

Adresa:
Obec / Obecní úřad Malovice
Malovice 5
384 11 Netolice

IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571

Plátce DPH od 1. 1. 2012

Telefon:
388 324 065
775 324 065

E-podatelna:
podatelna@malovice.cz

Identifikátor datové schránky:
bzybnan

18. 8. Helena

Zítra: Ludvík

Vývoz domovního odpadu v roce 2019

Harmonogram odvozu domovního odpadu 2019

Místní poplatky

Poplatek ze psů do 30.6. 2019

Poplatek za komunální odpad

- první splátka do 31.3. 2019

- druhá splátka do 31.10. 2019

Vodné a stočné do 31.5. 2019