Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Rábín

Obec RÁBÍN

Rábín je zemědělský areál s objektem bývalého pozdně renesančního zámečku se dvorem. Pochází z počátku 17. století, na což poukazují zbytky sgrafitové výzdoby. Budova zámečku je uvnitř novodobě přestavěna, ve dvoře jsou chlévy postavené ve stylu Schwarzenberské neogotiky z druhé poloviny 19.století . V této době byl u dvora založen i malý parčík a podél cest a mezí vysazeny linie dubů.

Z pramenů se dozvídáme, že v místech dnešního dvora stávala vesnice, jejíž jméno mělo různé podoby, např. Vrábín, Vrabinec, Rabyně. Ves Vrabinec byla před rokem 1540 prodána spolu s Nestánicemi a Černěvsí Mikulášem Bukovským z Budkova Divišovi a Bohuslavovi z Malovic, kteří sídlili v nedalekých Libějovicích.

RÁBÍN

Dobeš Malovec, syn Divišův, odprodal ves Vrábín Janu z Malovic. Kolem 1598 již byla ves pustá. Pozemky připadly panství netolickému v držení Petra Voka z Rožmberka. Dále se v pramenech píše již o dvoru, který po Rožmbercích převzali Schwarzenberkové a založili zde poplužní dvůr s ovčínem a lihovarem (1838). Na popud hospodářského rady Libějovického panství – velkého propagátora zemědělské reformy Františka Horského, zde kníže Adolf ze Schwarzenberku založil českou rolnickou školu v Rábíně. V roce 1850 se František Horský stal jejím ředitelem.

Rábín je částí obce Malovice. Poloha: 5km severozápadně od Netolic na silnici vedoucí z Netolic do Vodňan.

Služby

  • Každé úterý dopoledne přijíždí pojízdná prodejna.
  • Dopravní spojení: autobusem

Rábín je hospodářský dvůr s budovou pozdně renesančního zámku v průčelí (interiéry novodobě upraveny).
Ve dvoře jsou hospodářské budovy pocházející z doby, kdy dvůr patřil Schwarzenberkům, další zástavbu tvoří novodobé řadové bytovky z 80. let 20. století.

Areál využívá zemědělská společnost ZEAS Agro a ZD Rábín.

Zajímavosti

  • Pozůstatky sgrafitové výzdoby na průčelí bývalého zámku.
  • V hlavním průjezdu do dvora je umístěna pamětní tabule upomínající na Františka Horského, velkého propagátora zemědělské reformy, ředitele české rolnické školy v Rábíně.
  • Komín bývalého lihovaru obývají čápi.
  • Kamenná kašna ve dvoře.
  • Chlévy a hospodářské budovy ve stylu Schwarzenberské neogotiky.